Certificaten

PLUSwater wordt onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles tijdens productie. Alleen op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat klanten producten van de hoogste kwaliteit ontvangen. 

De desinfectievloeistof PLUSwater ANK-Neutral Anolyte is goedgekeurd door de Belgische FOD Volksgezondheid als biocide onder het toelatingsnummer BE-REG-00840. Deze kan ook teruggevonden worden op lijst van toegelaten producten.
Daarnaast is PLUSwater ook erkend door ECHA (European Chemicals Agency) op Europees niveau.

Nationale erkenning FOD Volksgezondheid België:

Officiële lijst van producten toegelaten voor de bestrijding van het coronavirus (covid-19):

Lijst van toegelaten producten/biociden:

Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid