Veelgestelde vragen

In tegenstelling tot javel of chloortabletten wordt PLUSwater op een natuurlijke wijze geproduceerd. De machine waarmee PLUSwater geproduceerd wordt voert een elektrolyse uit op het water in combinatie met Europees erkent zout. PLUSwater is geen javel concentraat en ook geen actieve chlooroplossing maar een elektrolyse ontsmetting.
De samenstelling van verdund javel bestaat uit 1 tot 5 procent natriumhypochloriet en een PH waarde van 11 a 12. PLUSwater daarentegen bestaat uit 0,05 procent natriumhypochloriet vervaardigd uit elektrolyse en een neutrale PH waarde van 7. Door de natuurlijke verbinding die gemaakt wordt tijdens de elektrolyse krijgt PLUSwater wel een chloorachtige geur.

Van geactiveerde oplossingen zoals ANK Neutral-Anolyte is onomstotelijk aangetoond dat ze chemisch afgeleide equivalenten overtreffen zowel in lage dosering als in puur product. In vergelijk met chemische equivalenten is er een relatief lage dosis ANK Neutral-Anolyte nodig om dezelfde uitkomst te bekomen. Hierdoor verkleinen we ook de impact op het milieu.

Labotests hebben aangetoond dat PLUSwater desinfectievloeistof net zo doeltreffend werkt als 80% Ethanol.
Deze labotest en uitkomsten kunnen ingezien worden op aanvraag.

PLUSwater is bruikbaar voor het desinfecteren van oppervlakten en menselijke hygiëne. 

PLUSwater is niet bedoeld ter consumptie. Indien u toch verbruikswater zou willen desinfecteren, is dit toegestaan in de juiste verhouding.
Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact met ons op.

Voor menselijke hygiëne laat PLUSwater geen sporen na.

Voor oppervlakten raden wij aan om na te zuiveren met een papieren doek die u hierna weggooit.

U kan PLUSwater vullen in sprayflessen, jerrycans, …
Zolang deze maar HDPE certificeert zijn. 

Voor menselijke hygiene kan u dus perfect sprayflessen vullen en opnieuw gebruiken.

U kan PLUSwater ook gebruiken op oppervlakten zoals vloeren, bureaus …
Na het reinigen van uw oppervlakten kan u deze na-behandelen met PLUSwater.

Ja zeker, ons product PLUSwater ANK-Neutral Anolyte is ingedeeld in het particuliere en professionele circuit.

Via onze website www.pluswater.be/shop kan u eenvoudig uw desinfectiemiddelen bestellen.

Wij raadden altijd aan om nieuwe sprayflacons te gebruiken om de werkzaamheid te garanderen.

Best is om sprayflacons te gebruiken waar het veertje niet in contact met de vloeistof. Mocht de vloeistof toch in contact komen met een veertje dan kan er na verloop van tijd oxidatie ontstaan.

De PLUSwater ANK-Neutral Anolyte 500ml Sprayflacon is hiervoor perfect.

PLUSwater ANK Neutral-Anolyte is het resultaat van gericht onderzoek op het verkrijgen van het beste compromis tussen maximale activiteit en minimale risico’s voor mens, dier en het milieu.

Het gebruik van chloor als microbiocide en waterdesinfectiemiddel neemt af vanwege veiligheid en milieu en overwegingen voor de impact op de gemeenschap. Volgens de MSDS voor chloor is deze chemische stof zeer giftig, bijtend en kan dodelijk zijn bij inademing. Het wordt beschouwd als een mariene verontreinigende stof, en in de bovenste atmosfeer, chlooratomen zijn betrokken bij de vernietiging van de ozonlaag. Een milieuvriendelijk alternatief op chloor en andere oxiderende biociden zijn dus zeer dringend nodig.

PLUSwater desinfectievloeistof (ANK Neutral-Anolyte) is een oplossing met gemengd oxidatiemiddel. Hoewel het wordt gemeten en gedoseerd als vrij beschikbaar chloor, vertoont het gedragskenmerken geassocieerd met een actievere chloor-zuurstofchemie dan een traditioneel chloor. In tegenstelling en in vergelijking met andere chloortechnologieën bieden gemengde oxidanten zoals ANK Neutral-Anolyte een superieure desinfectie-efficiëntie, eliminatie van biofilm.

Bovendien wordt PLUSwater desinfectievloeistof (ANK Neutral-Anolyte) op de plaats van gebruik geproduceerd, zonder dat er transport, opslag en beheer van gevaarlijke chemicaliën nodig zijn.

Over het algemeen kunnen de voordelen omschreven worden als een hoge desinfecterende werking met lagere risico’s voor mens, dier en omgeving.

De productie van PLUSwater desinfectievloeistof (ANK Neutral-Anolyte) is vergelijkbaar met het fabricageproces van standaard natriumhypochloriet (NaOCl), met een enkele significante verschillen! Natriumhypochloriet wordt gesynthetiseerd uit geconcentreerde zoutpekel die zich vormt uit formaties van stagnerende toxische zones vanuit de conventionele elektrolyseprocedure, en combineert
bijtende soda (loog) om het vluchtige instabiele chloor te stabiliseren. De vervaardiging van ANK Neutral-Anolyte elimineert het gebruik
van bijtende soda door in plaats daarvan gebruik te maken van hoge afstotingsmembraantechnologie in speciale polymere diafragmatische ronde cellen en verdunde pekeloplossingen (om een natuurlijk geactiveerde waterige oplossing met zuivere HOCl te produceren). 

De voordelen van HOCl worden onmiddellijk duidelijk bij gebruik van deze biocide. Verwijdering van loog leidt tot desinfectie mogelijk zonder de hoge pH-elementen geassocieerd met natriumhypochloriet. Synthese van elektrochemisch geactiveerde oplossingen zijn alleen mogelijk wanneer unipolaire elektrochemische blootstelling wordt gecombineerd met behandeling van zoveel mogelijk microvolumes vloeistof in elektrisch hoogspanningsveld. ANK Neutral-Anolyte heeft een neutrale pH (7-8) en levert daardoor een hoge werkzaamheid bij korte contacttijden zonder het gebruik van bijtende middelen. De pH-waarde van het menselijk lichaam is ongeveer 7,3; daarom valt PLUSwater desinfectievloeistof binnen het bereik waar het veilig is voor het menselijk lichaam.

PLUSwater ANK-Neutral Anolyte heeft Belgische toelating voor gebruik in PT1 en PT2 en is bekend onder registratienummer BE-REG-00840.

U kan deze registratie terugvinden op de website van FOD Volksgezondheid: https://docs.health.belgium.be/BE-REG-00840.pdf

PLUSwater heeft alle toelatingen om dit product te produceren en te verkopen in België.

Hiervoor heeft PLUSwater een uitgebreid dossier moeten aanmaken bij FOD Volksgezondheid en met het aantonen van diverse effectiviteitstesten heeft PLUSwater de product registratie bekomen op PT1 menselijke hygiëne en PT2 oppervlakte hygiëne.

U kan deze registratie terugvinden op de website van FOD Volksgezondheid: https://docs.health.belgium.be/BE-REG-00840.pdf

ANK staat voor ‘Activated Natural Killer’. 

Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat PLUSwater ANK-Neutral Anolyte een goed alternatief is op de alcoholhoudende desinfectantia aangezien ANK-Neutral Anolyte een natuurlijke bestrijding is tegen schimmels, bacteriën en virussen.